Angielski dla opornych i mało chętnych

Da się!

Wydawnictwo Pearson wychodzi na przeciw uczniom, których wiedzę językową określa się na poziomie podstawowym (A1/B1). “Matura Focus 2” to idealne rozwiązanie do nauki na lekcjach z uczniem trudnym, mającym braki wiedzy lub w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze zróżnicowaną grupą pod względem poziomu wiedzy. Lekcje możemy prowadzić zgodnie z harmonogramem, wydłużać, jeśli zajdzie taka konieczność, lub przyspieszyć, jeśli rezultaty nauczania okażą się zaskakująco pozytywne.

Podręcznik przede wszystkim stawia na bardzo obszerne tłumaczenie zagadnień, gramatycznych i słownych, a do każdego z nich jest przygotowana pokaźna ilość ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Te można wykonywać zarówno na lekcji – indywidualnie i w parach – jak i zadawać w formie zadań domowych, które uczeń rozwiąże we własnym tempie. Co ważne, zestaw zawiera login do strony internetowej, na której czekają dodatkowe materiały – zarówno dla uczniów jak i nauczycieli – które pomogą wzbogacić lekcję, poprawnie się do niej przygotować i przede wszystkim przećwiczyć dokładnie przerobiony materiał. Dodatki są dostosowane do uczniów z każdą predyspozycją – znajdziemy tu mapy myśli, fiszki, testy abcd oraz zadania ze słuchu. Fantastycznym rozwiązaniem w prezentowanych dialogach jest możliwość wyboru jednego z rozmówców. Dzięki temu możemy sami próbować czytać prezentowane kwestie lub lepiej zrozumieć te, które sprawiają nam trudność.

Sprawdź czy umiesz


Pod koniec każdej lekcji w podręczniku zawarty jest słowniczek, który stanowi idealną bazę do kartkówki ze słówek. W każdej tabeli znajduje się też zestaw najważniejszych zwrotów (też kolokwialnych) oraz idiomów i aforyzmów. Wszystko to bez zbędnych zapychaczy tekstów, nienaturalnej, literackiej angielszczyzny lub tematów, które nie są bliskie lub zrozumiałe dla współczesnego nastolatka. Konsekwentnie prowadzone lekcje z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń pozwolą mieć pewność, co do przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, zwłaszcza w formie pisemnej. Czytelność materiałów, a przede wszystkim możliwość ich dopasowania do poziomu wiedzy pozwalają nauczycielowi w bardzo prosty sposób sprawdzać i weryfikować wiedzę.

Podręcznik dla nauczyciela zawiera zestawy testów, ćwiczeń i kartkówek, dzięki czemu nie trzeba tworzyć własnych. Znajdziemy tam tez karty pracy i zestawy do pracy w parach. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli – głównie ze względu na dokładnie rozpisane scenariusze lekcji, sposoby sprawdzania wiedzy oraz zestaw gier i zabaw, które umilą czas podczas pracy z uczniem.

People obraz autorstwa freepik - www.freepik.com